Arama Sonucu Bulunamadı

Gizlilik Politikası

PasoKazan, Kullanıcılar tarafından kendisine “Site”si vasıtasıyla iletilen kişisel bilgileri, Üyeleri ile yaptığı “PasoKazan Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve “Site”de çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, PasoKazan, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Kullanıcılar kendileriyle ilgili bir takım bilgileri üyelik sırasında veya “Site” üzerindeki çeşitli form ve benzerlerinin doldurulması suretiyle (adı-soyadı, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) PasoKazan’e vermeleri gerekmektedir. PasoKazan, kendisine iletilen bu bilgileri “PasoKazan Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanmaz.

Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak, “Site” veya “Site faaliyetleri” hakkında bilgi iletmek, veya güncelleme yapmak için de kullanılabilir.

PasoKazan tarafından talep edilen veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya “Site” üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; PasoKazan ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, “PasoKazan Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

PasoKazan “Site” dahilinde başka sitelere link verebilir. PasoKazan, sitesinde bulundurduğu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Kişisel bilgileriniz; kişi adı-soyadı, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. PasoKazan, işbu Gizlilik Politikası ve “PasoKazan Üyelik Sözleşmesi”nde aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizi PasoKazan’in işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda PasoKazan, işbu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar;

-Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik ve sair yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması;

-Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

-PasoKazan’ın kullanıcılarla akdettiği “PasoKazan Üyelik Sözleşmesi”nin ve diğer sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konması;

-Kullanıcıların hakları veya güvenliklerinin korunması için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

PasoKazan, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

PasoKazan, kullanıcılar, kullanıcıların “Site”yi kullanımı ve kullanıcıların “Para Kazançı” için gerekli bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez; Kurabiye; Cookie) vasıtası ile elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (İnternet Tarayıcısı; Browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası hakkınızda Kissel Bilgi içermese de, Site’nin tarafınızdan nasıl kullanıldığı hakkında bilgilerle, Site’ye bilerek ve özellikle verdiğiniz bilgilerin, Site tarafından ilişkilendirilmesini olanaklı kılar. Bu sayede İnternet’in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, “Site”yi kaç kişinin kullandığını, bir kişinin “Site”yi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfaları ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler. PasoKazan’in “Para İadesi” konusunda gerekli hizmeti verebilmesi için kullanıcılara ait tarayıcıların bu iletişim dosyalarına izin vermesi şarttır.

PasoKazan, bu vesileyle ve yukarıda belirtilenlere ilave olarak, kişisel bilgilerinizin daha iyi korunması ve her türlü internet güvenliğiniz için, bunlarla sınırlı olmasa da sisteminizde bir antivirüs programı kullanmanız; başkasının bilgisayarı veya ağ bağlantısı üzerinden kişisel güvenliğinizi ilgilendiren önemli sitelere girmemeniz; üyesi olduğunuz sitelere ait şifrelerinizi güvenli bir yer ve şekilde saklamanız; “üye girişi” yaptığınız sitelereden çıkarken sadece siteyi kapatmanın dışında ilave olarak “üye çıkışı” da yapmanız gerektiğini hatırlatır.

PasoKazan, işbu “Gizlilik Politikası” hükümlerini dilediği zaman “Site”de yayınlamak suretiyle değiştirebilir. PasoKazan’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri “Site”de yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.

Top